pátek, 25.září 2020
Dnes má svátek Zlata
Zajímavosti o obci

V obci Třebívlice a jejích částech žije trvale asi 806 obyvatel. Obec má historické jádro i novou moderní zástavbu. Dopravní spojení je zajištěno autobusy a vlakem. Třebívlice leží na rozhraní tří okresů a jsou spádovou obcí se základní a mateřskou školou, obvodním, dětským a zubním lékařem, lékárnou, poštou, pohostinstvím a obchodním střediskem s pojízdnou prodejnou. Obecní úřad, radniceTaké obslužnost občanů je dobře zajištěna.

 

Pracuje zde klempíř, pokrývač, zedníci, instalatér, dvě kadeřnictví  a švadlena. Někteří občané pracují v místní zemědělské společnosti LoPe 2000. Mnozí dojíždějí za prací do okolních měst. Nově vzniká privátní podnik " Zámecké vinařství ", který by měl být uveden do plného provozu v horizontu 2 let tj. v roce 2013. I kulturní vyžití je velké např.: Den matek, Den dětí, setkání důchodců, sportovní vyžití, zájezdy do divadel, poznávací zájezdy, každoroční Václavská pouť, Třebívlické kulturní léto a nově i Třebívlické vinobraní. Aktivně pracují spolky: zahrádkářů, včelařů, myslivců, hasičů, sportovní oddíly kopané, aerobiku a stolního tenisu. Od roku 1999 má obec zřízenou "Stálou výstavní expozici Ulriky von Levetzow", vlastní znak a prapor. Prostředí obce je upravené, podél chodníků jsou udržované záhony, náměstí zdobí celoročně okrasné dřeviny a historické lampy. V roce 2001 získala obec titul "Vesnice roku Usteckého a Karlovarského kraje" a v celostátním kole se umístila na 3. místě v rámci obcí ČR. Obec Třebívlice a místní část  Dřemčice jsou plynofikovány. V roce 1996 se obec přihlásila do Programu obnovy venkova. Informační centrum je napojeno na internet s elektronickou poštou. Obec má vlastní matriku a obřadní síň.

 

Společenský život

V obci vždy pracovaly některé spolky - divadelní, sportovní, hasiči,turisté, myslivci. Činnost divadelního spolku zanikla. V současné době se kulturní život Třebívlic opět zintenzivňuje. Tradicí se stává "Třebívlické kulturní léto". Ve spolupráci s Česko-saskou společností se konají koncertyTřebívlické kulturní léto jednotlivců i sborů v kostele sv. Václava. Za podpory Obecního úřadu Třebívlice, Žateckého pivovaru a Městského divadla Most se uskutečňují divadelní představení v areálu zámeckého parku , sportovní utkání a hasičské soutěže. V roce 2000 a 2001 se obec Třebívlice přihlásila do soutěže "Vesnice roku". V roce 2000 obec získala "Modrou stuhu" za kulturní život a v roce 2001 "Zlatou stuhu" - 1. místo v Ústeckém a Karlovarském kraji za celkový život obce. V celostátní soutěži obec obsadila 3. místo. Významnou akcí byla i mezinárodní soutěž loveckých psů "Memoriál K. Podhajského" v r. 2000. Školství Škola v Třebívlicích je prastarého původu a stávala vždy na místě budovy číslo popisné 19. Byla původně farní a vyučovacím jazykem byla němčina. Od roku 1847 se začalo vyučovat česky. Budova byla postupně přestavována až do dnešní podoby. Vyšší stupeň ZŠ je umístěn v budově bývalého zámku. Mateřská škola byla a je umístěna v budově číslo popisné 90. V roce 2000 proběhly oslavy 100 let školy.

 

Školství

Škola v Třebívlicích je prastarého původu a stávala vždy na místě budovy číslo popisné 19. Byla původně farní a vyučovacím jazykem byla němčina. Od roku 1847 se začalo vyučovat česky. Budova byla postupně přestavována až do dnešní podoby. Vyšší stupeň ZŠ je umístěn v budově bývalého zámku. Mateřská škola byla a je umístěna v budově číslo popisné 90. V roce 2000 proběhly oslavy 100 let školy.Vroce 2010 vydala obec ve spolupráci se školou publikaci "Cestička k domovu - Třebívlicko, domov náš aneb s dětmi o jejich rodném kraji a škole ". Hlavním iniciátorem a autorem uvedené knihy byl Ing. Jan Novák, kolektiv pedagogů a dětí ZŠ v Třebívlicích.

 

Znak a vlajka

http://www.obec-trebivlice.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/233511znak.jpglink
http://www.obec-trebivlice.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/324890vlajka.jpglink
Znak obce Vlajka obce

Dotace IROP

IROP CZ_RO_B_C RGB 

Vybudování technické polyfunkční učebny s bezbariérovým přístupem  Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012601

V projektu se jedná o rekonstrukci učebny na ZŠ Třebívlice. Její stav není vyhovující pro potřeby moderní výuky. Po realizaci projektu vznikne učebna pro výuku cizích jazyků a řemeslných a technických předmětů, která bude také nově vybavena a bude žákům poskytovat vhodné podmínky pro kvalitní vzdělávání. Součástí projektu je rovněž zajištění bezbariérovosti školy, které bude dosaženo pořízením výtahu a vybudováním bezbariérového WC. Dále budou provedeny malé úpravy venkovního prostranství. 

Dotace:                3 692 830,88,- Kč

Vlastní zdroje:  194 359,53,- Kč

Celkem:               3 887 190,41,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Bioodpad 2020

bioodpad 2020

Euroregion Krušnohoří

euroregion krusnohori


Smlouva o poskytnutí projektu


Naše vlídná nádraží

nvn

Společná historie

projekt spolecn historie

Zámecké vinařství

johann w

Po stopách cisterciáků

po stopach_cisterciaku_brozura  po stopach_cisterciaku

touristische broschure

Na nové vinné cestě

na nove vinne ceste

Právě připojeno

Právě připojeni - hostů: 5